Oferta:

Es necessita professional per a combinar  tasques de bodega i agrícoles.

Bodeguer:

  • Posada a punt de la bodega abans de la verema.
  • Recepció del raïm en època de verema.
  • Supervisió dels dipòsits.
  • Embotellat
  • Neteja i control  instal·lacions/eines

Peó Agrícola:

  • Poda en verd.
  • Poda en sec.
  • Verema/collita.
  • Preparació de la terra.
  • Utilització maquinària específica.
Requisits mínims de l'ocupant:

 

Es valorarà experiència i formació agrària.

Cal disposar carnet conduir B2.

Es requereix persona adaptable a les diferents situacions o circumstàncies de la seva feina (canvis en els productes, tasques etc.). Flexibilitat davant un canvi d'horari o davant una necessitat específica d'urgència.

Es demana rigor  amb la neteja i el tracte amb les eines i la maquinària.

També esforç per adaptar-se i encaixar bé en l'organització, respectant la manera com es fan les coses i treballant per l'aconseguiment dels resultats esperats.