Oferta:

Es precisa professional per a fer:

-Gestió de la Comptabilitat (programa comptable específic): Assentar les factures, registre comptable proveïdors i creditors, registre apunts bancaris (pagaments i cobraments), introduir venciments, control comptable, tancaments mensuals, trimestrals, control Impostos, etc…

-Administració de factures: Registre de factures, control venciments, contacte i pagament a proveïdors i creditors, cobrament a clients, remeses bancàries, transferències, gestió incidències, etc…

-Tasques administratives: correu electrònic, atenció telefònica, gestió de bancs i caixes, redacció documents, control d’impostos,  tràmits de legalitzacions, reunions d’ equip i gerència, control tresoreria, gestió d’impostos, seguiment de la informació enviada per part del gremi (subvencions, normativa específica, etc..), etc…

 

 

Requisits mínims de l'ocupant:

Es requereix formació professional de grau mitjà en l’àrea d’administració i finances. (mínim)

Es valorarà experiència

Proactiva en la recerca i adquisició de coneixements per mantenir-se al dia en les noves eines, mètodes, enfocaments, matèries, tecnologies, etc., pròpies del seu àmbit de treball i amb inquietuds cap a l'aprenentatge. En aquest sentit, a mida que avanci en les seves habilitats i coneixements es pot anar ampliant la jornada laboral i les responsabilitats.

Professionalitat i rigorositat en el seu treball mostrant preocupació per no cometre errors, comprovant la qualitat i exactitud de la seva feina.

Organització de les diferents activitats a realitzar establint un ordre lògic en la seva execució.
manteniment de  l'ordre físic de la documentació del seu entorn de treball per ser més operatiu, seguint una sistemàtica de treball.

Interès i predisposició per al treball en equip