Oferta:

Es precisa professor/a de llengua anglesa

Requisits mínims de l'ocupant:

 

Nivell B2 o C1 d'anglès

Experiència prèvia amb nens, adolescents i adults