Oferta:

Es busca professional  amb experiència i domini  de màquines planes  i overlock per a taller de confecció, amb predisposició a treballar amb altres eines i processos de treball.

 

Requisits mínims de l'ocupant:

 

Es valorarà el coneixement dels diferents teixits i dels seus tractaments així com de les mesures de seguretat i prevenció de riscos laborals.

És important la capacitat d' autoavaluar la realització del propi treball i compartir els dubtes i punts de millora amb l'equip de treball, a més d' una actitud positiva cap a l' autoaprenentatge per millorar les seves competències laborals.

Obertura a acceptar els canvis, nous sistemes, noves eines de treball, noves directrius, etc., amb una actitud positiva i constructiva.