Oferta:

Executa les tasques de neteja de les diferents àrees de la cuina (plaques de cocció, fogons, forns, maquinària, electrodomèstics…).
S’encarrega de la neteja dels estris i el parament de cuina.
Renta, talla i pela fruites, verdures i hortalisses crues.
En ocasions, intervé, tot ajudant al/a la cuiner/a, en l’elaboració d’alguns plats poc complexos, com l’elaboració de guarnicions i complements de menús.
Transporta i emmagatzema les matèries primeres i els materials utilitzats a la cuina i al rebost.
S’ocupa de desembarassar i ordenar la cuina.

Interessats enviar CV a: ishar.nicolau@serhshotels.com

Requisits mínims de l'ocupant:

Predisposició per treballar en equip.

Horari partit