Oferta:

Es cerca una persona amb ganes d’incorporar-se a un projecte estable i a llarg termini. La persona seleccionada impartirà una formació inicial i començarà a desenvolupar funcions comercials a la comarca de la Terra Alta. Un cop iniciada l’activitat i adquirits els coneixements necessaris per exercir les funcions de forma satisfactòria, es farà càrreg de la gestió d’una cartera de clients ja existent i consolidada.

S’ofereix:

– Desenvolupament d’un pla de carrera professional

– Interessant paquet retributiu desde 18.000 € fins 30.000€.

– Formació inicial i continua impartida per l’entitat

– Eines de gestió comercial i de màrqueting, per donar suport a la captació i fidelització de clients.

– Acompanyament i suport de l’entitat i la sucursal, en l’exercici de les funcions

Requisits mínims de l'ocupant:

- Persona amb iniciativa, vocació comercial i capacitat per liderar la gestió d'una cartera de clients

- Es valorarà experiència en posicions comercials, vendes i tracte amb clients.

- Es valorarà formació universitària, CFGM o CFGS en matèries financeres, comercials i/o administratives.

- Lloc de residència comarca de la Terra Alta