Oferta:

Neteja de la zona de cuina del restaurant i suport a la zona de freds de forma esporàdica.

Contracte d’obra i servei.