Oferta:

Recollida de les deixalles porta a porta.

Diferenciació entre els contenidors de paper/cartró, envasos, orgànica, rebuig i vidre.

Manteniment del lloc de treball

Requisits mínims de l'ocupant:

Carnet B + cotxe

Facilitat treball en equip, facilitat amb l'adaptació als canvis.