Quins són els apartats que he de posar al meu CV?

El currículum és el document en que, quan cerques feina, facilites les dades personals, la teva formació i l’experiència laboral per motivar l’interès d’alguna empresa i aconseguir una entrevista de selecció. Ha de ser clar, breu, ben ordenat i ben escrit; hi has de destacar les aptituds i n’has d’eliminar les dades supèrflues. Segons allò que t’interessi de remarcar, pots escriure un currículum cronològic o funcional.

Cronològic: La informació s’ordena de manera cronològica. El més convenient és citar en primer lloc l’experiència més recent, ja que generalment serà la més rellevant a l’hora d’aconseguir una nova feina. Aquest model de currículum és aconsellable per a persones amb una trajectòria laboral ascendent i continuada (sense períodes d’inactivitat). El càrrec i l’empresa destaquen més que les habilitats personals.

Temàtic:
 Aquest model de currículum no és tan conegut com la resta. En l’apartat d’experiència professional les dades s’agrupen segons les diferents àrees en que s’ha treballat. A més, et permet resaltar de l’experiènica professional les funciones que més ens interessen, les fites aconseguides, etc. Tambè és útil per amagar llargs períodes de temps sense treballar.

APARTATS:

Dades Personals
Ha de constar Nom i cognoms, Adreça (amb el codi postal i la població), Data i lloc de naixement, Telèfon, DNI (opcional).

Dades Formatives
La formació la podem classificar en formació reglada i Formació no reglada, (formació ocupacional, privada, etc.).
S’ha de posar l’any i el centre on es van realitzar els estudis, en el cas de la formació ocupacional s’especificarà el nombre d’hores. S’han d’indicar els títols més alts (per exemple, no cal posar el graduat si s’és llicenciat)
Quan la formació sigui molt extensa podem afegir un apartat de formació complementària (seminari, congressos, conferències, etc).

Idiomes i informàtica
Només inclourem aquest apartat en el cas que aquestes dades tinguin importància per si mateixes, ja que el lloc ho requereix. Si no és així, i/o no es tenen amplis coneixements, es poden posar en el sector d’altres coneixements.
S’especificarà el nivell d’idiomes que s’ha assolit (per exemple “Nivell C2”, “First Certificate”) i l’any en que s’ha obtingut. En el cas de no tenir cap títol, es posarà el nivell de coneixements a nivell de parlar i escriure.
En referència a la informàtica es posaran tots els llenguatges que es coneixen, centre i any si s’ha fet un curs.

Dades laborals
En aquest apartat s’ha de posar la empresa en que s’ha treballat, el període de temps en anys, les funcions desenvolupades i el càrrec ocupat. Es pot afegir l’experiència laboral sense contracte i, si l’experiència laboral és molt minsa, les pràctiques realitzades.

Altres Dades
Posarem la informació que no encaixa en altres apartats, però que recolza la nostra candidatura, com per exemple vehicle propi, carnet de conduir, disponibilitat horària, cartes de recomanació, aficions i hobbies (només en el cas que aquests tinguin relació amb el lloc de treball; per exemple per una oferta de feina en una botiga d’esports, pot ser convenient que especifiquem si practiquem algun esport).

General

2 thoughts on “Quins són els apartats que he de posar al meu CV?

Deixa un comentari