El Servei d´Orientació Ocupacional és un servei gratuït a disposició de totes aquelles persones de la comarca que estan buscant feina. Per millorar el procés de recerca de feina s´ofereix el suport d´un orientador laboral que proporciona informació, assessorament i acompanyament a l´usuari fins a la seva inserció laboral o millora de feina. Ens adrecem tant a estudiants, treballadors, aturats, empreses i emprenedors.

Per buscar feina és necessari conèixer la zona en la qual volem treballar i hem de saber tots els recursos que ens ofereix, per tant, amb aquest servei es garanteix un bon assessorament de l´usuari en funció de les seves necessitats i aptituds i d´acord amb les demandes del mercat de treball, en aquest cas de la Terra Alta. Tot i això la informació s´ampliarà si és necessari a d´altres territoris pròxims.

Algunes de les accions que es contemplen des del Servei d’Orientació Ocupacional són les següents:
Entrevista personal
• Accions individuals i/o grupals on es tractaran temes com:

– tècniques de recerca de feina (com fem el curriculum vitae, cartes de presentació, consells pràctics per preparar una entrevista…).
– canals de recerca de feina (les diferents maneres i llocs on podem buscar feina).

Juntament amb totes aquestes línies d´actuació es compta amb uns equips informàtics i material avançat per tal de familiaritzar a l´usuari amb les noves tecnologies com a eina bàsica per a la recerca de feina. A més a més en el mateix punt on està ubicat el Servei d´Orientació Ocupacional els usuaris poden donar-se d´alta a la Borsa de Treball de la Terra Alta (de forma també totalment gratuïta).