Subvencions a empreses per foment a la contractació de joves

A qui va dirigit?

  • A les cooperatives de treball associat.
  • A les persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per a subscriure, com a empresàries, un contracte de treball, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya.
  • Queden excloses les agències de col·locació, persones jurídiques sense ànim de lucre (associacions i fundacions), empreses d’inserció i empreses de treball temporal.

Modalitats contractuals

El termini de presentació de sol·licituds comença el 31 de desembre de 2021 a les 9:00 hores i finalitza el dia 30 d’abril de 2022, a les 15:00 hores.

Límit de 5 contractes per empresa o del 50% de la plantilla

Inici i termini de les accions

Els contractes es poden iniciar des del 31 de novembre fins al 1 d’Abril de 2022 i han de finalitzar com a màxim el 31 de març del 2023.

General